Tisková zpráva

Ostravské organizace působící na poli prevence HIV/AIDS spojí tradičně své síly, a uspořádají ve dvou po sobě jdoucích listopadových středách, při příležitosti World Aids Day sérii akcí.

Ve středu 22.11.2023 v čase mezi 16:00 a 17:30 nabídneme veřejnosti na půdě Lékařské fakulty Ostravské univerzity (dále jen LF OU) přednášku lékařky kliniky infekčního lékařství Fakultní nemocnice Ostrava MUDr. Aleny Zjevíkové, Ph.D. na téma Pandemie HIV/AIDS. Na přednášku naváže bezplatné anonymní testování na HIV neziskové organizace ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s. (dále jen R–R). Potrvá od 17:30 do 18:30 hodin. Zájemci o testování budou mít možnost ověřit si svůj zdravotní status rychlotestem v mobilní poradně před budovou ZY v areálu LF OU.

Anotace přednášky: Od roku 1981 byla u dosud zdravých mladých mužů pozorována nové smrtící onemocnění. Vědci zvažovali jako příčinu novou infekci a toto bylo potvrzeno izolací viru HIV-1 v roku 1983.

Onemocnění se dosud pandemicky šíří. Do roku 2021 bylo Infikováno 84,2 mil. (odhad 64,0-113,0 mil.) a zemřelo kolem 40,1 mil. (odhad 33,6- 48,6 mil.). Vzhledem k úspěšné léčbě se infikuje méně lidí, ale léčba je celoživotní. Vzhledem k pomalému průběhu choroby mnoho lidí o své infekci neví. Dle WHO to bylo v roce 2021 kolem 6 milionů osob.

V České republice bylo do konce srpna 2023 hlášeno 4 543 HIV-pozitivní osob, z toho 663 žen. Celkem 865 z nich dosáhlo stadia AIDS a 389 z nich již zemřelo. Počet nově infikovaných u nás neklesá. Přestože k výraznému poklesu imunity dochází u poloviny pacientů za 10 let, u 10 % z nich se dostává do nejtěžšího stadia AIDS za dobu 2-3 let. Proto je výhodné se po rizikovém kontaktu nechat testovat.

Antiretrovirová léčba je indikována u všech HIV-pozitivních osob, nejlépe ihned po stanovení diagnózy. Dnes se jedná o podávání třísložkového léku jednu tabletu jedenkrát denně. Pacienti se sníženou imunitou dostávají navíc léky k prevenci oportunních infekcí. Postexpozičně se provádí léčba i po kontaktu s touto infekcí. Je podávána do 72 hodin po riziku v ambulancích HIV center. Lidé s rizikovým způsobem života si mohou platit preexpoziční terapii.

HIV-pozitivní osoby mají v ČR zákonné povinnosti, jako neohrozit nákazou další osoby, podrobit se sledování odborníkem v HIV problematice a léčbě infekce.

Posluchače seznámíme s počtem klientů v našem HIV centru, nejčastějšími oportunními infekcemi a diagnózami úmrtí HIV-pozitivních klientů v ČR během prvních tří dekád pandemie.

O týden později, ve středu 29.11.2023, vypraví Dopravní podnik Ostrava a. s. ve spolupráci s ČSAP tradiční „TRAMVAJ PROTI AIDS“. Tramvaj vyjede ve 14:00, a až do 17:00 odpoledne bude jezdit městem mezi zastávkami Hlavní nádraží a Poruba vozovna. Cestující budou mít příležitost seznámit se s tématikou, výskytem a způsoby nákazy virem HIV. Zakoupením červené stužky přispějí na prevenci proti šíření HIV/AIDS. Cestující také obdrží preventivní materiály.

Souběžně od 14:00 do 18:00 hodin bude před obchodním centrem Forum Nová Karolina Ostrava připravena mobilní poradna R-R s nabídkou bezplatného a anonymního testování na HIV. Odběr se provádí bezbolestně z prstu a výsledky jsou známy do 15 minut. Více o tématu HIV a AIDS, možnostech pravidelného testování, používání kondomů a dalším se mohou zájemci dozvědět na místě v připraveném informačním stánku IFMSA Ostrava a v rámci on-line kampaně mediků, která podpoří i sbírku na podporu činností České společnosti AIDS pomoc, z. s. více na https://www.cervenastuzka.cz/.

Na akcích se podílejí ostravská pobočka Mezinárodní asociace studentů medicíny (IFMSA CZ Ostrava), Česká společnost AIDS pomoc, z. s. (ČSAP), ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s. (R-R) a Zdravotní ústav Ostrava (ZÚ Ostrava).

Akce podpoří Dopravní podnik Ostrava propagací v prostředcích MHD a Magistrát města Ostravy, který stejně jako obchodní centrum Forum Nová Karolina nasvítí 1. 12. 2023 k příležitosti WORLD AIDS DAY do červených barev dvě dominanty města Ostrava – most Miloše Sýkory a věž Nové radnice. Tím tak upozorní veřejnost na problematiku HIV v našem regionu.

________________________________________________________________________________

Česká společnost AIDS pomoc, z.s. vznikla koncem roku 1989 jako iniciativa ze strany blízkých, známých a rodin HIV pozitivních občanů, s cílem jim prakticky pomáhat při řešení každodenních komplikací, které infekce HIV přinášela. Práce organizace se postupně rozšířila i o prevenci a osvětu a do její činnosti se zapojil i větší počet samotných HIV pozitivních osob. Významným milníkem bylo vybudování sociálně-azylového centra Dům světla koncem 90. let, od kdy Česká společnost AIDS pomoc nabízí rovněž bezplatné anonymní testování na HIV, syfilis a hepatitidy B a C, azylové a ubytovací služby pro HIV+ osoby. Organizace se zaměřuje i na oblast právní pomoci v případech diskriminace HIV pozitivních osob a na snižování společenského stigmatu, který s sebou HIV infekce může přinášet. V roce 2009 otevřela Česká společnost AIDS pomoc, z.s. svou druhou poradnu s anonymním testováním v Ostravě. Testování včetně poradenství je v ní zajištěno každé pondělí od 15 do 18 hodin. Další regionální Checkpointy společnosti najdete v Brně, Olomouci, Ústí nad Orlicí, Hradci Králové, Českých Budějovicích, Teplicích a Ústí nad Labem. Více na www.aids-pomoc.cz

IFMSA CZ – (Mezinárodní asociace studentů medicíny) byla založena v roce 1951 v Kodani a v současnosti je největší a nejstarší nezávislou organizací studentů medicíny na světě. Oficiálně je uznávána Organizací spojených národů (zkr. OSN) a Světovou zdravotnickou organizací (zkr. WHO) jako mezinárodní fórum studentů medicíny. Základním posláním IFMSA je prohloubit mezinárodní spolupráci mezi studenty medicíny s cílem zlepšit jejich schopnosti a dovednosti a přispět k povědomí o zásadních problémech zdraví celého světa podle hesla Think globally, Act locally. Náplní práce IFMSA je pořádání výměnných stáží pro studenty a organizace projektů, pomocí kterých šíříme osvětu mezi veřejností všech věkových skupin. IFMSA se snaží rovněž přispět ke zlepšení místního a světového zdraví šířením osvěty formou přednášek, školení a cílených komunitních i globálně zaměřených projektů. To vše v souladu s humanistickými ideály lékařského poslání. Více na www.ifmsa.cz

R-R – ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s. založila v roce 1992 PhDr. Hana Malinová, CSc. Jedním z dlouhodobých cílů R-R je udržet dosavadní nízký počet HIV pozitivních a nemocných s AIDS. Konkrétní činnost R-R spočívá v prevenci, diagnostice a léčbě sexuálně přenosných infekcí, a v poskytování sociálních, zdravotních a terapeutických služeb ženám a mužům starším 18 let, kteří poskytují, poskytovali nebo se rozhodují začít poskytovat placené sexuální služby. ROZKOŠ bez RIZIKA je jedinou organizací v ČR, která pracuje s touto cílovou skupinou v takovém rozsahu. Terénní týmy R-R působí ve třinácti krajích ČR, provozuje čtyři Poradenská centra (Ostrava, Praha, Brno, České Budějovice), kde nabízí sociální, zdravotní a terapeutické služby. K ochraně veřejného zdraví přispívá díky pravidelnému testování veřejnosti na HIV (např. na území MSK při akcích Majáles OU, Beats for Love, Festival v ulicích apod.). V Poradenském centru Ostrava má veřejnost každé pondělí od 15:00-16:00 možnost vyšetření na HIV, syfilis a hepatitidu C. Více na www.rozkosbezrizika.cz

ZÚ Ostrava – Zdravotní Ústav se sídlem v Ostravě je zdravotnické zařízení zřízené MZ ČR, poskytující širokou škálu zdravotních a laboratorních služeb souvisejících s ochranou veřejného zdraví. V pěti poradnách HIV v Ostravě, Opavě, Olomouci, Zlíně a Vsetíně nabízí veřejnosti možnost bezplatného vyšetření na HIV (anonymního), syfilis a hepatitidy B, C. Provozní doba ostravské poradny HIV je každé pondělí od 15 do 17 hodin. Pravidelně také nabízí veřejnosti mobilní testování HIV na velkých akcích na území MSK (Michal Fest, Colours of Ostrava, Dny NATO apod.). Zdravotní ústav se dále zaměřuje na realizaci programů primární prevence a podpory zdraví na školách, jejichž součástí je i program zaměřený na rizika přenosu a ochranu před infekcí HIV a dalšími sexuálně přenosnými nemocemi. Více na www.poradnahiv.cz (www.zuova.cz)

_______________________________________________________________________________

Kontakty pro novináře