Povinné informace

Službu zajišťuje

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7,
Moravská Ostrava,
702 00 Ostrava

www.zuova.cz

IČO: 71009396

DIČ: CZ71009396

Poskytovatel zdravotních služeb (zdravotnické zařízení) – státní příspěvková organizace, nezapsaná do veřejného rejstříku. Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě (dále jen „ZÚ se sídlem v Ostravě“) vznikl ke dni 1.1.2003 ze zákona č. 320/2002 Sb. Část 117, odst. 19 písm. m).

Postavení a působnost ZÚ se sídlem v Ostravě je upravena v ust. § 86 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů a Statutem ZÚ se sídlem v Ostravě, schváleným MZ ČR.

Funkci zřizovatele a nadřízeného orgánu plní Ministerstvo zdravotnictví ČR.