Programy primární prevence
a podpory zdraví ve školách

Výukový program – Prevence HIV

 • Program zaměřený na rizika přenosu a ochranu před infekcí HIV a dalšími sexuálně přenosnými nemocemi.
 • Zajištěno odborníky z resortu zdravotnictví
 • Doplňková aktivita k výuce ve školských zařízeních podle požadavků školy
 • Určeno pro žáky 4.–9. tříd základních škol (program Prevence HIV pro žáky 6.–9. tříd) a studenty 1. a 2. ročníků středních škol (včetně škol speciálních, zvláštních aj. typů školských zařízení).
 • Realizace samostatně nebo jako součást dnů prevence na školách.
 • Formou přednášky s diskuzí (délka 45 minut), interaktivní hry Hravě o prevenci (doporučeno pro základní školy) pro max. 30 dětí (délka 2 × 45 minut) nebo jinou formou dle domluvy.

  Kontakty pro přihlášky

  E-mail: podpora.zdravi@zuova.cz
  mobil: +420 731 272 263

  Garantem odborných programů je vedoucí Oddělení podpory zdraví Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě MUDr. Ivan Tomášek.