Poslední data Státního zdravotního ústavu ukazují, že v roce 2022 Česká republika byla zemí s relativně
nízkou úrovní infekce HIV/AIDS v rámci světa i Evropy, a to jak z pohledu relativního počtu nových
případů, který se pohybuje kolem 2 případů na 100 000 obyvatel, tak z pohledu kumulativního počtu HIV
infekcí. Situaci výrazně ovlivnila migrace v důsledku válečného konfliktu na Ukrajině. Dobrou zprávou
je, že naprostá většina z infikovaných uprchlíků ví o své HIV pozitivitě, léčila se dosud na Ukrajině a v ČR
požádala o pokračování léčby. Infekčnost člověka je totiž při řádné léčbě minimální a přenos infekce na
další jedince je u léčeného nepravděpodobný.

Zdravotnictví a medicína, 1/2023