Ostravské organizace působící na poli prevence HIV/AIDS spojí tradičně své síly a uspořádají ve čtvrtek 1.12.2022 při příležitosti World AIDS Day sérii akcí. Přímo v centru města bude probíhat bezplatné anonymní testování HIV, ulicemi bude projíždět speciální tramvaj a večer se ostravské dominanty zbarví do červena.

Rychlotest HIV

Ve čtvrtek 1.12.2022 v čase mezi 14:00 a 18:00 nabídne nezisková organizace ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s. široké veřejnosti možnost zdarma a anonymně si ověřit zdravotní status rychlotestem na HIV v mobilní poradně před obchodním centrem Fórum Nová Karolina Ostrava. Odběr se provádí bezbolestně z prstu a výsledky jsou známy do 15 minut. Více o tématu HIV a AIDS, možnostech pravidelného testování, používání kondomů se mohou zájemci dozvědět na místě v připraveném informačním Stánku IFMSA a v rámci on-line kampaně mediků, která podpoří i sbírku na podporu činností České společnosti AIDS pomoc, z. s. (více na www.cervenastuzka.cz).

Tramvaj proti AIDS

Ve stejný den vypraví Dopravní podnik Ostrava a. s. ve spolupráci s ČSAP tradiční „TRAMVAJ PROTI AIDS„. Tramvaj vyjede ve 14:00 ze zastávky Poruba vozovna a až do 17:00 hodin bude jezdit městem po frekventovaných trasách. Cestující budou mít příležitost seznámit se s tématikou, výskytem a způsoby nákazy virem HIV. Zakoupením červené stužky přispějí na prevenci proti šíření HIV/AIDS. Cestující obdrží také preventivní materiály.

Interaktivní workshopy

Na problematiku HIV upozorní organizátoři doprovodným programem, v denním předstihu, a to ve středu 30.11.2022, kdy v městské galerii současného umění PLATO (Bauhaus) od 16:00 začínají interaktivní workshopy:

  • HIV/AIDS a sexuálním zdraví – Martin Voříšek (Česká společnost AIDS pomoc, z. s.),
    Historie a současný stav pandemie, rizika přenosu viru HIV a bezpečný sex. Nejnovější medicínské přístupy v léčbě. Jak vnímáme HIV pozitivní osoby, jak tito lidé vnímají sebe a jaký je jejich život s HIV.
  • Když chci rozkoš bez rizika… – Mgr. et Mgr. Petra Feller Stanieková, Bc. Iva Ševčíkové, Vendula Nevřelová, DiS. (ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s.),
    Prakticky workshop zaměřený na téma, jak si plnými doušky užívat sexuálních radovánek BEZPEČNĚ! Jak poznám, že mám kapavku, syfilis, žloutenku nebo HIV? Proč si zjistit co jsou chlamydie a kondylomata? Jak se vyznat v džungli kondomů, lubrikačních gelů a dalších prostředků prevence? Jaké je desatero bezpečného sexu? A proč nepropadnout mýtům o pohlavních nemocech? Dozvíte se nejen odpovědi na tyto otázky, ale i řadu dalších zajímavých a užitečných informací, o kterých se běžně na internetu nedočtete. Součástí bude i praktická ukázka. Kdo vydrží do konce dostane kondom dle vlastního výběru!

Na akcích se podílejí ostravská pobočka Mezinárodní asociace studentů medicíny (IFMSA CZ Ostrava), Česká společnost AIDS pomoc, z. s. (ČSAP), ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s. (R-R) a Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě (ZÚ Ostrava).

Akce podpoří Dopravní podnik Ostrava propagací v prostředcích MHD a Magistrát města Ostravy, který stejně jako obchodní centrum Fórum Nová Karolina tento den nasvítí do červených barev dvě ostravské dominanty, most Miloše Sýkory a věž Nové radnice. Upozorní tak veřejnost na problematiku HIV v našem regionu.

Spolupracující organizace:

  • IFMSA CZ – (Mezinárodní asociace studentů medicíny) byla založena v roce 1951 v Kodani a v současnosti je největší a nejstarší nezávislou organizací studentů medicíny na světě. Oficiálně je uznávána Organizací spojených národů (zkr. OSN) a Světovou zdravotnickou organizací (zkr. WHO) jako mezinárodní fórum studentů medicíny. Základním posláním IFMSA je prohloubit mezinárodní spolupráci mezi studenty medicíny s cílem zlepšit jejich schopnosti a dovednosti a přispět k povědomí o zásadních problémech zdraví celého světa podle hesla Think globally, Act locally. Náplní práce IFMSA je pořádání výměnných stáží pro studenty a organizace projektů, pomocí kterých šíříme osvětu mezi veřejností všech věkových skupin. IFMSA se snaží rovněž přispět ke zlepšení místního a světového zdraví šířením osvěty formou přednášek, školení a cílených komunitních i globálně zaměřených projektů. To vše v souladu s humanistickými ideály lékařského poslání. Více na www.ifmsa.cz
  • Česká společnost AIDS pomoc, z.s. vznikla koncem roku 1989 jako iniciativa ze strany blízkých, známých a rodin HIV pozitivních občanů, s cílem jim prakticky pomáhat při řešení každodenních komplikací, které infekce HIV přinášela. Práce organizace se postupně rozšířila i o prevenci a osvětu a do její činnosti se zapojil i větší počet samotných HIV pozitivních osob. Významným milníkem bylo vybudování sociálně-azylového centra Dům světla koncem 90. let, od kdy Česká společnost AIDS pomoc nabízí rovněž bezplatné anonymní testování na HIV, syfilis a hepatitidy B a C, azylové a ubytovací služby pro HIV+ osoby. Organizace se zaměřuje i na oblast právní pomoci v případech diskriminace HIV pozitivních osob a na snižování společenského stigmatu, který s sebou HIV infekce může přinášet. V roce 2009 otevřela Česká společnost AIDS pomoc, z.s. svou druhou poradnu s anonymním testováním v Ostravě. Testování včetně poradenství je v ní zajištěno každé pondělí od 15 do 18 hodin. Další regionální Checkpointy společnosti najdete v Brně, Olomouci, Ústí nad Orlicí, Hradci Králové, Českých Budějovicích, Teplicích a Ústí nad Labem. Více na www.aids-pomoc.cz
  • R-R – ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s. založila v roce 1992 PhDr. Hana Malinová, CSc. Jedním z dlouhodobých cílů R-R je udržet dosavadní nízký počet HIV pozitivních a nemocných s AIDS. Konkrétní činnost R-R spočívá v prevenci, diagnostice a léčbě sexuálně přenosných infekcí, a v poskytování sociálních, zdravotních a terapeutických služeb ženám a mužům starším 18 let, kteří poskytují, poskytovali nebo se rozhodují začít poskytovat placené sexuální služby. ROZKOŠ bez RIZIKA je jedinou organizací v ČR, která pracuje s touto cílovou skupinou v takovém rozsahu. Terénní týmy R-R působí ve třinácti krajích ČR, provozuje čtyři Poradenská centra (Ostrava, Praha, Brno, České Budějovice), kde nabízí sociální, zdravotní a terapeutické služby. K ochraně veřejného zdraví přispívá díky pravidelnému testování veřejnosti na HIV (např. na území MSK při akcích Beats for Love, Festival v ulicích, Noc venku Ostrava apod.). V Poradenském centru Ostrava má veřejnost každé pondělí od 15:00-16:00 možnost vyšetření na HIV, syfilis a hepatitidu C. Více na www.rozkosbezrizika.cz
  • ZÚ Ostrava – Zdravotní Ústav se sídlem v Ostravě je zdravotnické zařízení zřízené MZ ČR poskytující širokou škálu zdravotních a laboratorních služeb souvisejících s ochranou veřejného zdraví. V pěti poradnách HIV v Ostravě, Opavě, Olomouci, Zlíně a Vsetíně nabízí veřejnosti možnost bezplatného vyšetření na HIV (anonymního), syfilis a hepatitidy B, C. Ostravská poradna HIV je otevřená každé pondělí od 15 do 17 hodin. Pravidelně také nabízí veřejnosti mobilní testování HIV na velkých akcích na území MSK (Michal Fest, Colours of Ostrava, Dny NATO apod.). Zdravotní ústav se dále zaměřuje na realizaci programů primární prevence a podpory zdraví na školách, jejichž součástí je i program zaměřený na rizika přenosu a ochranu před infekcí HIV a dalšími sexuálně přenosnými nemocemi. Více na www.poradnahiv.cz (www.zuova.cz).

Kontakty pro novináře: